Referencer

Sparekassen Holstebro benyttede Ledelse med Vilje i forbindelse med etableringen af afdelingen i Holstebro.

Ole Nielsen ledte på fortræffelig vis os igennem de 2 dage, og havde en professionel tilgang til tingene, der gjorde at vi virkelig kom i dybden med emnerne, samtidigt med at vi også kom til at lære hinanden bedre at kende, hvilket var en stor og vigtig del af begivenheden. Ole’s vedholdenhed gjorde endvidere at de "nemme" løsninger ikke kom til at præge diskussionerne.

Som optakt til ovennævnte blev der udarbejdet personprofiler på alle deltagere, hvilket ligeledes blev håndteret på en god og professionel måde, hvor såvel profilen som resultatet blev leveret på en måde, der kunne bruges i det daglige og som åbnede vores øjne for nye muligheder samt også for udviklingsområder.

På baggrund af ovennævnte kan jeg varmt anbefale firmaet til virksomheder.

Per Knudsen,Filialdirektør i Sparekassen Thy, Holstebro


I foråret 2012 vedtog NOE/Jysk Energi en Business- og strategiplan, der redefinerede NOE’s rolle i markedet med kunderettet og kommercielt fokus, dette naturligvis i en balance mellem menneskelig og finansiel værdiskabelse.

Den ny strategiplan, skaber på afgørende vis en klar ledestjerne for NOE’s fremtidige udvikling baseret på et skarpt fokus på passion og kernekompetence.

Ole Nielsen  bistår fra maj 2012 NOE med henholdsvis udvikling af præcise salgskoncepter, KPI systemer, MUS og målstyring, værdiprocesser og udviklingen af en stærk HR strategi for NOE’s HR satsning. I samme forbindelse tiltræder Ole Nielsen, NOEs chefgruppe og deltager med jævne mellemrum i bestyrelsesmøder.

Ole Nielsen har været en meget positiv oplevelse. Chefgruppen hos NOE har fået god sparring og har ikke følt sig talt efter munden i nogen sammenhæng. Ole Nielsen har gennemført en kortlægning af kulturen i NOE og har gennemført kurser, som har drejet kulturen i den retning NOE har brug for i fremtiden. Samarbejdet er foregået i en god stemning og vi har følt os godt behandlet.

NOE kan anbefale Ole Nielsen til andre virksomheder, som har brug for en turn around i forbindelse med gennemførelsen af ny strategi.

Flemming Pedersen, Administrerende direktør, Jysk Energi


I foråret 2009 blev der iværksat et betydeligt kompetence- og kulturudviklingsprojekt, hvor også den overordnede strategi blev omsat til en handlingsorienteret Business Plan 2009- 2015.

Ole Nielsen blev i den sammenhæng tilknyttet kompetence­ udviklings- og kulturprojektet.

Ole Nielsens rolle som konsulent har været, at udfordre virksomhedens ledelse på den lagte strategi og bistå med Business

Ole Nielsen har haft en afgørende og vigtig rolle i forbindelse med implementering af virksomhedens tre nye værdier- Ejerskab, Pålidelighed og Samarbejde. Værdiprocessen har den første i kulturprocessen. Ved værdiimplementeringen har Ole Nielsen faciliteret ledelsen til at vælge virksomhedens bærende værdier og medarbejderne til at adoptere dem. ledelse og medarbejdere er af Ole Nielsen blevet udstyret med værktøjer, til at efterleve værdierne og bruge dem konstruktivt i hverdagen.

Efter implementeringen af værdierne, blev organisationen undervist i kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering, understøttet af virksomhedens værdier. Kursusrækken tog udgangspunkt i dagligdagssituationer, der var uhensigtsmæssige og uacceptable, i forhold til at få skabt den teamkultur ledelsen ønskede.

Virksomhedens øgede fokus på de menneskelige ressourcer har resulteret i, at virksomheden i dag har en HR funktion, som er blevet professionelt guidet af Ole Nielsen i forbindelse med indførelse af HR værktøjer, herunder et nyt MUS koncept.

O!e Nielsen er som person meget troværdig og loyal overfor interessenterne i sådanne vanskelige processer, hvor det er mennesker og deres "Mindset" der arbejdes med. Der har fra alle sider været stor opbakning og tillid til Ole Nielsen. Han er en stor menneskekender og han har udelukkende høstet ros fra de medarbejdere og ledere, der fik sparring fra ham som Coach.

Ole Nielsen har tilført virksomheden stor værdi ved, at få ledelse og medarbejdere til at tage aktivt del i kulturprojektet og ejerskab herfor. Det har været virksomhedens proces, med professionel og aktiv hjælp fra Ole Nielsens side.

STRONGSTAAL AS er i sjælden grad lykkedes med værdiimplementering og værdibaseret ledelse og en betydelig kulturforandringsproces. Det kan i høj grad tilskrives professionel hjælp fra Ole Nielsens side.

Finn Gregersen, Managing Director, Strongstaal


Ole Nielsen har med succes, implementeret et nyt MUS-koncept hos Arne Hald A/S. På kurser fik hele ledergruppen de nødvendige redskaber til at afholde MUS-samtaler med størst mulig værdi, så det nu er muligt at udvikle vores medarbejdere i samme retning som vores overordnede mål. Vi har fået et MUS redskab som er praktisk anvendeligt og nemt for vores ledere og medarbejdere at arbejde med. Vi er glade for samarbejdet med Personalemanden og vil gerne anbefale arbejdet til andre håndværksvirksomheder, der gerne vil udvikle deres forretning på en god og effektiv måde.

John Hald, Direktør, Arne Hald A/S


Hos Mogensen VVS har vi fået et stort udbytte af Ole Nielsens arbejde i forbindelse med implementering af MUS i vores virksomhed. Vores ledere har både fået gode redskaber til at afholde MUS, men også rådgivning i, hvordan vi skal håndtere de fokuspunkter som vi ønsker at tage op, for dermed at udvikle vores medarbejdere i den rigtige retning. Vi har været meget tilfredse med den sparring vi har fået, og har fået et redskab, som vi kan anvende i praksis.

Søren Mogensen, Direktør, Mogensen VVS


Efter Ledelse med Vilje’s gennemgang af MUS er jeg ikke i tvivl om at MUS bliver godt. Det er godt at have noget at læne sig op ad, og skydeskiven er spændende værktøj, som alle kan finde ud af at bruge. Der ligger nogle muligheder i værktøjet som jeg aldrig selv var kommet på – man kommer hele vejen rundt. Jeg har fået åbnet øjnene for, hvad man kan bruge MUS til. Derudover får man sat ord på nogle højaktuelle ting. Spørgeteknikken jeg lærte var også rigtig relevant.

Ulrik Drudgaard, indehaver, Fri Bikeshop Odense


Nu har jeg fået et MUS værktøj som gør, at jeg får det gjort. Skydeskiven er nem, overskuelig og ikke farligt når man har dette hjælpeværktøj. Det er relevant at lære nogle teknikker om, hvordan samtalen gribes an. Det har været godt, jeg er glad og er tryg ved dette.

Morten Plesner, indehaver, Fri Bikeshop Odense C


Fantastisk underviser - Ole formår at møde folk i øjenhøjde. Ole lytter gerne til elevernes egne historier fra deres hverdag, men også til deres frustrationer. Ole formår at gøre selv nogle af de mest højtflyvende teorier jordnære og praksisorienteret. Han er meget entusiastisk, og skaber god klarhed omkring teorierne. Ole er i høj grad god til at sætte sig ind i elevernes hverdag og sætte undervisningen i det perspektiv, og han formår at relatere til vores hverdag og ikke mindst at få os selv til at reflekterer over vores hverdag, og hvordan vi burger teorien i praksis

Flyvevåbnet, Air Force Training Centre


Jeg, min stab og spillerne har været meget tilfreds med samarbejdet med Ole Nielsen. Ole har været tilknyttet herreliga holdet over 2 sæsoner, og har leveret et væsentligt bidrag til både holdet og lederne i forhold til at nå vores mål. Ledelse med Vilje har været tilknyttet i de mest succesfulde sæsoner herreholdet nogensinde har haft, og bidraget væsentligt til spillere og lederes udvikling og performance, og den succes vi har haft. Ole Nielsen har leveret kompetent og relevant sparring, har udfordret vores tankegang, og spillernes adfærd løbende.

Vi har ikke altid været enige, men vi har haft gode og intense dialoger baseret på gensidig respekt for forskelligheder og fokus på målsætninger.

Jeg vil meget gerne anbefale Ole til andre, der har behov for at udvikle egne og organisationens præstationer.

Claus Uhrenholt, Cheftræner, Team Tvis Holstebro


Vi kontaktede Ole, da vi havde brug for én udefra som kunne sparke til os. Vi er en familievirksomhed, så det har været fedt at få en indover, som ikke er viklet ind i familierelationerne. Ole har ‘tømt spanden’ her i virksomheden, så vi har fået kigget på de enkelte ting på en helt ny måde. Det er en længere proces, men meget lærerigt.

Vi har også deltaget i lederkurser, hvor Ole også var en af underviserne. Der formået han at udvikle os på det mere personlige plan.

Vi kan varmt anbefale Ole, både på konkrete problemstillinger, men også på virksomheden som helhed. Det er kun sundt, at der er nogle som kigger på en udefra.

Mathilde Hald, Flemming Sørensen VVS A/S


I TTH Holstebro har vi igennem flere år haft et stærkt samarbejde med "Ledelse med vilje.

Vi oplever stor faglighed og engagement i klubbens udvikling, og her er firmaet dygtig til - både at spille med og udfordre klubbens strategi og tanker.

Vi har specielt indenfor området teambuilding, fællesskab og fælles mål, haft stor gavn at firmaet kompetencer, som har givet os de rette værktøjer til at opnår en sund proces og et stærkt udbytte for os. De har været gode partnere og medspiller i hele processen fra start til slut.

Vi har ligeledes indenfor udvikling af "klubkultur og medarbejder adfærd" har stor glæde af vores partnerskab. Her har firmaet været med til at sætte nye standarder og nye processer, som har styrket klubbens udvikling og kulturen blandt medarbejderne. Dette har bl.a. skabt et tættere bånd mellem klubben og vores sponsorer.

I TTH Holstebro oplever vi partnerskabet som et ekstra styrke i klubbens hverdag og udvikling.

John Mikkelsen, Direktør, TTH Holstebro