I foråret 2009 blev der iværksat et betydeligt kompetence- og kulturudviklingsprojekt, hvor også den overordnede strategi blev omsat til en handlingsorienteret Business Plan 2009- 2015.

Ole Nielsen blev i den sammenhæng tilknyttet kompetence­ udviklings- og kulturprojektet.

Ole Nielsens rolle som konsulent har været, at udfordre virksomhedens ledelse på den lagte strategi og bistå med Business

Ole Nielsen har haft en afgørende og vigtig rolle i forbindelse med implementering af virksomhedens tre nye værdier- Ejerskab, Pålidelighed og Samarbejde. Værdiprocessen har den første i kulturprocessen. Ved værdiimplementeringen har Ole Nielsen faciliteret ledelsen til at vælge virksomhedens bærende værdier og medarbejderne til at adoptere dem. ledelse og medarbejdere er af Ole Nielsen blevet udstyret med værktøjer, til at efterleve værdierne og bruge dem konstruktivt i hverdagen.

Efter implementeringen af værdierne, blev organisationen undervist i kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering, understøttet af virksomhedens værdier. Kursusrækken tog udgangspunkt i dagligdagssituationer, der var uhensigtsmæssige og uacceptable, i forhold til at få skabt den teamkultur ledelsen ønskede.

Virksomhedens øgede fokus på de menneskelige ressourcer har resulteret i, at virksomheden i dag har en HR funktion, som er blevet professionelt guidet af Ole Nielsen i forbindelse med indførelse af HR værktøjer, herunder et nyt MUS koncept.

O!e Nielsen er som person meget troværdig og loyal overfor interessenterne i sådanne vanskelige processer, hvor det er mennesker og deres "Mindset" der arbejdes med. Der har fra alle sider været stor opbakning og tillid til Ole Nielsen. Han er en stor menneskekender og han har udelukkende høstet ros fra de medarbejdere og ledere, der fik sparring fra ham som Coach.

Ole Nielsen har tilført virksomheden stor værdi ved, at få ledelse og medarbejdere til at tage aktivt del i kulturprojektet og ejerskab herfor. Det har været virksomhedens proces, med professionel og aktiv hjælp fra Ole Nielsens side.

STRONGSTAAL AS er i sjælden grad lykkedes med værdiimplementering og værdibaseret ledelse og en betydelig kulturforandringsproces. Det kan i høj grad tilskrives professionel hjælp fra Ole Nielsens side.

Finn Gregersen, Managing Director, Strongstaal